Regulamin

REGULAMIN
Rezerwując sesję i wpłacając zadatek automatycznie akceptujecie poniższy regulamin.
Regulamin służy określeniu zasad naszej współpracy, uniknięciu nieporozumień oraz
ograniczeniu papierowych umów. Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu
do punktów tego regulaminu.
1. Decydując się na realizację sesji przeze mnie oznacza, że zapoznaliście się z moim
portfolio oraz akceptujecie mój styl wykonywania zdjęć, autorską obróbkę oraz
kolorystykę zdjęć. Nie będziecie także ingerować w obróbkę otrzymanych fotografii.
2. Rezerwacja terminu następuje po wpłacie zadatku w wysokości 100 zł. Pozostała kwota
płatna jest gotówką w dniu sesji lub przelewem nie później niż do dnia sesji na wskazany
rachunek bankowy.
3. Po odbyciu sesji istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kadrów lub zmiany pakietu
na wyższy. Zmiana pakietu na niższy nie jest możliwa.
4. Przy sesjach plenerowych w przypadku złych warunków atmosferycznych (opadów lub
burzy) sesja zostaje przeniesiona na najbliższy możliwy termin. Decyzję odnośnie zmiany
terminu sesji podejmuje fotograf. Ciemne chmury nie są powodem do odwołania zdjęć.
5. Jeśli z powodu złych warunków atmosferycznych nie jest możliwe wykonanie reportażu
na wieczorze panieńskim, klient może zmienić sesję na voucher i podarować go w
prezencie przyszłej pannie młodej. Brak realizacji sesji oraz brak zmiany na voucher
skutkuje utratą zadatku.
6. W przypadku choroby jednej ze stron także istnieje możliwość jednokrotnej zmiany
terminu sesji. Nowy termin sesji musi być ustalony na datę nie późniejszą niż 3 tygodnie
od pierwotnego terminu.
7. Sesja w sobotę i niedzielę jest dodatkowo płatna (nie dotyczy reportażu z wieczoru
panieńskiego oraz ceremonii Chrztu Świętego). Sobota +100zł., niedziela +150zł.
8. Jeśli zechcecie zrealizować sesję w miejscu w którym wstęp lub wykonanie zdjęć jest
płatne (np. studio, pałace, parki itp.), bilet wstępu i koszt wykonywania sesji ponosi klient.
9. Przed naszym spotkaniem otrzymujecie informację jak przygotować się do sesji, w tym
także podpowiedzi dotyczące ubioru. Przyjmujecie do wiadomości, że poza
umiejętnościami fotografa duży wpływ na efekt końcowy mają także takie czynniki jak
światło zastane, miejsce wykonywanej sesji, kolory ubrań, a także Wasze zaangażowanie
podczas sesji. W przypadku sesji domowej istotne jest uporządkowanie przestrzeni oraz
pochowanie zbędnych bibelotów. Mieszkanie może też zostać w stanie, w jakim na co
dzień funkcjonujecie, ale po sesji nie będzie możliwości usuwania przedmiotów bądź
przekadrowania zdjęć.
10. Efektem sesji jest kilkaset zdjęć, z których wybieram najlepsze ujęcia i w terminie do 15
dni roboczych od daty sesji wysyłam do wyboru kilkadziesiąt wstępnie obrobionych
fotografii – w zależności od pakietu jest to między 50 a 90 szt. (w przypadku Chrztu
Świętego do 120 szt.). Zdjęcia do wyboru przekazywane są w małej rozdzielczości oraz
ze znakiem wodnym. W przypadku sesji na wieczorach panieńskich wybór zdjęć jest po
stronie fotografa.
11. W ciągu 7 dni roboczych wybieracie zdjęcia, zgodnie z ilością fotografii w wybranym
pakiecie (istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć bez ograniczeń, ale nie ma
Joanna Orzechowska Fotografia
ul. Sportowa 7c; 05-082 Zielonki-Wieś
tel.: 514-962-868; e-mail: kontakt@dziewczynazaparatem.pl
możliwości zmiany pakietu). Po dokonaniu wyboru gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej
przesyłam do 7 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu, czas
oczekiwania na gotowe zdjęcia może wydłużyć się do 4 tygodni. Po wysłaniu gotowego
materiału nie ma już możliwości dokupienia dodatkowych ujęć chyba, że zostało to
wcześniej ustalone inaczej.
12. Na wybór zdjęć macie maksymalnie 45 dni od dnia wysłania przeze mnie galerii. Po tym
terminie wybór zdjęć jest wykonywany przeze mnie.
13. Odbitki wysyłam w ciągu 4 tygodni od wysłania gotowych plików elektronicznych.
14. Obróbka zdjęć nie obejmuje takich operacji jak zmiany plastyki twarzy lub postury postaci.
Modyfikacje wyglądu dotyczą usunięcia siniaków, wyprysków, drobnych skaleczeń oraz
usunięcia pojedynczych postaci w tle (w przypadku sesji plenerowych). Nie wykonuję
retuszu całej skóry.
15. Nie udostępniam surowych plików RAW i zdjęć nie poddanych postprodukcji. Nie ma
także możliwości wykupienia nieobronionych zdjęć.
16. Gotowe zdjęcia będą zamieszczone w chmurze i będą tam dostępne przez minimum 30
dni. Dzięki niej będziecie mogli w łatwy sposób podzielić się zdjęciami ze swoimi
najbliższymi.
17. Pliki od dnia wyboru przechowuję pół roku. Po tym czasie są usuwane z moich dysków
i nie ma możliwości ich odzyskania.
18. Oferta i cennik jest aktualny na chwilę zawarcia umowy, tj. opłacenia zadatku lub zakupu
vouchera. Cena pakietu oraz jego zawartość nie zmienia się po uzgodnieniu warunków
i opłaceniu zadatku/zakupu vouchera na sesję, nawet w przypadku kiedy oferta i cennik
na stronie uległy zmianie.
19. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera prezentowego wg cennika
podanego na stronie. W przypadku zakupu vouchera obowiązuje płatność z góry i nie ma
możliwości jego zwrotu. Każdy voucher ma datę ważności. Po jej terminie nie realizuję
usługi i ona przepada.
20. Prawa autorskie do zdjęć należą zawsze do fotografa (tak stanowią przepisy prawne).
Realizacja płatnej sesji oraz zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z przekazaniem
własności do zdjęć w rozumieniu Prawa Autorskiego. Wraz z przekazaniem Wam zdjęć,
uzyskujecie prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich
rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń
możecie je udostępniać na mediach społecznościowych, wysyłać rodzinie i znajomym,
kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp. Nie zgadzam się na kadrowanie zdjęć,
nakładanie filtrów oraz jakiekolwiek modyfikacje dotyczące ostatecznego wyglądu
wykonanej przeze mnie fotografii – to ja posiadam prawa autorskie.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r